Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare ai Platformei www.comunitate-cfro.ro

 1. Informatii despre site-ul www.comunitate-cfro.ro

Site-ul www.comunitate-cfro.ro („Site-ul” sau „Platforma”) este deținut de ASOCIAȚIA CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI PENTRU AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ („CFRO”), cu sediul social în Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Bd. Pipera, nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, inscrisa in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor al Judecatoriei Buftea sub nr. 80PJ/04.12.2018, cod de inregistrare fiscală 40325010, tel. +40 749 999 921, email: office@cfro.ro, reprezentata legal prin Ciolacu Florian Ionel – Director Executiv.

Platforma reprezintă un mijloc performant de socializare între fermierii membri și parteneri. 

Utilizatorul reprezintă orice persoană care accesează Platforma sau care doreşte să utilizeze serviciile acesteia. 

Dispozitivul reprezintă orice terminal electronic prin intermediul căruia un Utilizator poate accesa Platforma. Contul de Utilizator/Partener reprezintă un cont, prin care un Utilizator poate fi identificat de către Platforma şi pe baza căruia Utilizatorul are acces la anumite Servicii furnizate de aceasta. 

Moderatorul este o persoană care face parte din echipa CFRO și se ocupă cu analizarea informaţiilor introduse de către Utilizatori în cadrul Platformei. 

Administratorul este o persoană din echipa CFRO sau Colaborator extern CFRO  care se ocupă de partea tehnică a Platformei şi de relaţiile cu Utilizatorii. 

Afiliatul este un terţ (o persoană fizică sau juridică sau asimilta personei juridice) care își promovează produsele și serviciile în schimbul unui comision pentru vânzări sau pentru direcţionare de clienţi. 

Encodarea Hash este un algoritm matematic criptografic care generează un rezultat unic, folosit pentru anonimizarea datelor. Dintr-un Hash nu se pot reconstitui datele inițiale (criptare ireversibilă). Pe baza acelorași date inițiale se va obține întotdeauna același rezultat hash. Criptarea este un proces de codificare a unor date pentru a nu fi accesibile decât persoanelor autorizate. Din datele criptate se pot reconstitui datele inițiale (criptare bidirecțională). 

Formularul de Contact este formularul disponibil pe site în Secțiunea de contact prin care orice Utilizator al Platformei poate intra în contact cu echipa CFRO.

 1. Obiectul termenilor și condițiilor

Termenii și condițiile („Termenii și Condițiile”) au ca obiect stabilirea modalitatilor prin care CFRO pune la dispoziția Utilizatorilor site-ul www.comunitate-cfro.ro („Utilizatorii”), respectiv a condițiilor prin care Utilizatorii au acces și folosesc acest site. 

Orice conexiune la site este subordonată respectării Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-ului, pe care CFR își rezervă dreptul de a îi modifica sau de a îi actualiza în orice moment. 

Accesul și utilizarea site-ului are drept consecință consimțământul dumneavoastră cu privire la termenii și condițiile prezente. 

Accesarea oricărei pagini din site-ul www.comunitate-cfro.ro sau utilizarea oricărui serviciu oferit de Platformă constituie acceptarea Dvs. electronică asupra prezentului acord începând din momentul accesării oricărei pagini din site sau din momentul utilizării oricărui serviciu oferit de Platformă.

Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descriși în prezenta politică, vă sfătuim să nu utilizați acest site. Considerăm că prin continuarea utilizării site-ului confirmați că ați citit și acceptat în totalitate acești termeni și condiții.

CFRO nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și Condițiilor.

 1. Accesul la Platforma

Orice Utilizator care este fermier membru al Asociației Clubului Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, fermier non-membru (nu este aderat), partener sau parte a unității executive a Clubului își poate crea Cont de Utilizator.

Fiecare Utilizator este în întregime răspunzător de păstrarea confidenţialităţii datelor sale de autentificare în Contul de Utilizator. De asemenea, Utilizatorul înţelege şi este de acord că este în întregime răspunzător pentru oricare şi toate activităţile desfăşurate în propriul Cont.

Utilizatorul are obligaţia să notifice Platforma asupra oricărei folosiri neautorizate a contului sau orice altă violare a securităţii cunoscută de catre Utilizator.

Utilizatorul îşi poate schimba parola sau e-mailul aferent contului în orice moment.

Autentificarea în Contul de Utilizator al Platformei se poate face în următoarele modalități:

– prin intermediul formularului de înregistrare/autentificare din site-ul www.comunitate-cfro.ro;

– prin intermediul aplicației în sistem Android sau iOS.

Utilizatorul înţelege şi este de acord că nu are dreptul să specifice în Cont cuvinte obscene (sau care se pot confunda cu aceste tipuri de cuvinte) sau cuvinte care pot aduce injurii unui terţ. În caz contrar, Administratorul Platformei poate șterge respectivul Cont de Utilizator. 

Conturile creeate dar nefinalizate (Utilizatorul nu a completat toate opţiunile procesului de înregistrare) vor fi şterse automat după 3 zile calendaristice de la data creerii lor.

Fiecare cont, după completarea formularului de înregistrare intră automat într-un protocol de validare, demers realizat de Moderatorul Platformei.

 1. Înrolarea și validarea Utilizatorilor în Plaformă
 2. Crearea contului de Utilizator

Utilizatorul acceseaza site-ul www.comunitate-cfro.ro, completează câmpurile solicitate (e-mail, parola pentru noul cont, nume, prenume, nume utilizator, regiune, tip utilizator, programele de formare accesate în cadrul Clubului, denumirea firmei, codul fiscal, data nașterii, localitatea și județul) și apasă butonul de Înregistrare.

 1. Validarea contului

Pentru a finaliza validarea contului, utilizatorul va primi un e-mail cu un link, în vederea activării contului. Ulterior, va primi o cheie de activare a contului care va fi preluată în câmpul dedicat Cheie de activare. După apăsarea butonului Activați, contul devine activ și Utilizatorul se poate conecta cu Numele de utilizator și Parola furnizate la înscriere.

 1. Comunicarea în cadrul Platformei

Utilizatorii înţeleg şi sunt de acord că toate serviciile oferite prin intermediul Platformei se utilizează doar prin intermediul comunicaţiilor electronice (Site, Aplicație Android sau iOS).

Utilizatorii înţeleg şi sunt de acord că:

– este obligaţia Utilizatorilor să se asigure că vor furniza către Platformă o adresă de e-mail și un număr de telefon valid pe care pot primi nerestricţionat/nefiltrat comunicaţii din partea deținătorului Platformei;

– în cazul în care, adresa de e-mail este invalidă sau din motive asupra cărora Platforma nu are control, e-mailurile trimise de către aceasta nu ajung deloc sau în timp util la Utilizatori, Platforma nu va fi trasă la răspundere şi sub nicio formă nu se va considera că serviciile oferite de aceasta nu au fost livrate cu succes.

Platforma recomandă Utilizatorilor săi să folosească servicii de e-mail profesionale (nu gratuite) pentru a se evita eventualele probleme de comunicare.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală și industrială

Conținutul (datele, informațiile, ilustrațiile, logo-urile, mărcile, etc.) care apar sau sunt disponibile pe Platforma sunt protejate de dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală și sunt proprietatea exclusivă a editorilor respectivi și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul prealabil scris al CFRO.

Orice copie, reproducere, reprezentare, adaptare, transformare, modificare, difuziune, integrală sau parțială este ilegală cu excepția unei copii unice, pe un singur computer și să fie rezervată în mod exclusiv folosirii private de către cel care a efectuat copierea. 

De asemenea, este interzisă reproducerea, în orice fel, integral sau parţial, a informaţiilor cuprinse în cadrul Platformei (spre exemplu: documente, poze, texte, subtitrări, etc.) fără acordul scris şi prealabil din partea CFRO.

Elementele prezentate în acest site sunt susceptibile de a fi modificate fără preaviz și sunt puse la dispoziție fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau tacită, nu pot da prilej la niciun drept la despăgubire. Informațiile și imaginile conținute pe site sunt protejate prin dreptul de autor (copyright) © 2023 CFRO sau dreptul de autor al partenerilor săi. 

Orice sesizare cu privire la încălcarea dreptului de autor se va face la adresa de email: office@cfro.ro.
Utilizatorii sunt exclusiv răspunzători pentru orice comunicare transmisă prin intermediul site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la veridicitatea și acuratetea lor.

Nerespectarea acestor condiţii reprezintă o fraudă conform Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

 1. Utilizarea documentelor

Niciun document provenit de pe Platforma nu poate fi copiat, reprodus, publicat, descărcat, postat, transmis sau distribuit oricare ar fi modalitatea, cu excepția cazului unei simple înregistrări a documentelor pe un computer personal pentru utilizarea personală de către Utilizator și doar în scopuri necomerciale. În această ipoteză, Utilizatorii trebuie să păstreze intacte menționările asupra proprietății. Transformarea sau modificarea acestor documente sau utilizarea lor într-un alt scop constituie infracțiune.

Utilizatorii nu vor dezvălui unei terțe părți și nu vor face publice (pe internet, media sau alte metode) niciuna dintre informațiile primite pe Platformă sau către care aceasta i-a furnizat accesul.

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că Platforma nu îi furnizează/ transferă drepturi de autor sau proprietate asupra materialelor/informațiilor electronice sau asupra conținutului acestora pentru care utilizatorii dețin acces.

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că au obligația de a utiliza materialele descărcate și informațiile cuprinse în cadrul acestora doar în scop personal de documentare / informare.

De asemenea, este interzisă utilizarea materialelor integrale sau a unor bucăți din acestea pentru a fi prezentate drept o lucrare sau creație proprie.

 1. Poșta electronică

Pentru a coresponda cu CFRO prin poșta electronică, Utilizatorii vor trebui să completeze formularele de corespondență electronică menționate pe Platforma. Răspunsurile formulate de către CFRO la email-uri nu vor putea fi asimilate sau nu vor putea constitui dovada exercitării unei activități publicitare, promoționale sau comerciale pe teritoriul țării de destinație a răspunsurilor.

 1. Limitarea responsabilității

Documentele și informațiile difuzate pe Platforma sunt furnizate ca atare fără nicio garanție expresă sau tacită de oricare fel ar fi. CFRO își rezervă dreptul de a modifica sau de a corecta conținutul Platformei în orice moment, fără preaviz. CFRO nu va putea fi ținut responsabil în caz de contaminare a materialelor informatice ale Utilizatorilor în urma răspândirii unui virus sau a altor infectări informatice. Utilizatorilor acestui site le revine obligația de a lua toate măsurile adecvate astfel încat să își protejeze propriile date și/sau programe de contaminare cu eventualii viruși care circulă în rețeaua internet. 

În niciun caz CFRO, angajații săi, furnizorii săi sau partenerii mentionați pe site nu vor putea fi ținuți responsabili, cu titlul unei acțiuni în responsabilitate contractuală, în responsabilitate delictuală sau al oricărei alte acțiuni, al oricărei pagube directe sau indirecte, incidente sau accesorii, sau al oricărei naturi ar fi sau al oricărui prejudiciu, cu precadere, de natură financiară sau comercială, rezultând din utilizarea Platformei sau a unei informații oarecare obținute pe Platforma.

Platforma poate conține legături simple sau mai semnificative către site-urile partenere sau ale terților. CFRO nu exercită niciun control asupra acestor site-uri și nu asigură în consecință nicio responsabilitate cu privire la disponibilitatea acestor site-uri, la conținutul, publicitatea, produsele și/sau serviciile disponibile pe sau de la aceste site-uri. Astfel, CFRO nu va fi deloc responsabil de daunele directe sau indirecte care pot surveni cu ocazia accesului Utilizatorilor pe site-ul partenerului sau a utilizării acestui site, de nerespectarea conținuturilor sau a serviciilor cu orice reglementare sau orice atingere la drepturile terților. CFRO declină orice responsabilitate cu privire la informațiile, materialele, programele site-urile legate prin legaturi de tip hypertext la site.

Platforma nu poate fi răspunzătoare față de Utilizator sau orice terț pentru orice daune directe, indirecte, speciale sau tangenţiale, rezultând din folosirea sau incapacitatea de folosire a Platformei, a materialelor, informațiilor, imaginilor, textelor din acestea, pentru costul de procurare a altor bunuri şi servicii sau rezultând din cumpărarea sau obţinerea oricăror bunuri şi servicii, a tranzacţiilor introduse prin acest site sau rezultând din accesul neautorizat sau din alterarea transmisiilor sau datelor Utilizatorilor inclusiv, dar nelimitându-se la daune pentru pierderi de profit, folosinţă, date sau alte asemenea intangibile, chiar dacă Platforma a fost înştiinţată de posibilitatea unor asemenea daune.

 1. Norme de etică

Utilizatorul înţelege şi este de acord că este singurul răspunzător pentru conţinutul mesajelor şi a materialelor postate în cadrul Platformei.

Folosirea de către Utilizator a Platformei intră sub incidenţa tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile la nivel local, de stat, naţional şi internaţional.

Utilizatorul este de acord: să nu folosească Platforma în scopuri ilegale; să nu interfereze sau să afecteze reţelele conectate la site sau aplicație; să respecte toate reglementările, politicile şi procedurile în vigoare.

Utilizatorul consimte să nu transmită prin mesaje, anunţuri, imagini, link-urile şi materialele postate nici un fel de materiale ilegale, hărţuitoare, defăimătoare, abuzive, ameninţătoare, dăunătoare, vulgare, obscene sau de orice altă asemenea natură. Utilizatorul consimte în continuare să nu transmită nici un fel de material care să încurajeze un comportament care ar constitui un delict penal, să ducă la răspunderi civile sau să violeze orice lege sau reglementare locală, de stat, naţională sau internaţională în vigoare.

 1. Politica Platformei legată de fraude. Sanctiuni

Interpretăm drept „fraudă”, dar nu ne limităm la, următoarele activități:

– folosirea unor date fictive sau false drept date personale în contul de Utilizator;

– utilizarea tehnicilor de tip „data mining”, a roboților sau a tehnologiilor similare care permit extragerea, analiză sau stocarea datelor din cadrul Platformei;

– descărcarea, copierea sau preluarea conţinutului site-ului fără acordul prealabil în format scris din partea administatorului Platformei;

– vânzarea, revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a materialelor, informațiilor, imaginilor sau textelor din Platformă, indiferent de modalitatea în care s-a intrat în posesia lor;

– publicarea, indiferent de modalitate, a materialelor, informațiilor, imaginilor sau textelor din cadrul site-ului.

Dispozitivele permise pentru accesarea Platformei sunt: computere desktop, laptopuri, tablete sau telefoane mobile.

Utilizarea unor dispozitive sau browsere nepermise poate fi, de la caz la caz, interpretată drept fraudă.

Utilizarea unor extensii (plug-in, add-on, etc.) sau opțiuni în cadrul browserelor care rezultă într-o activitate considerată de Platformă drept anormală poate fi interpretată drept fraudă.

În cazul fraudelor Platformei, Administratorul acesteia îşi rezervă dreptul de a restricționa temporar sau definitiv accesul Utilizatorilor la Platformă și poate ajunge până la acționarea în instanță a Utilizatorilor care fraudează în vederea recuperării daunelor rezultate în urma fraudelor. Restricționările se vor face fără o notificare prealabilă.

CFRO îşi rezervă dreptul de a nu sancţiona imediat Utilizatorii care încălca politicile Platformei.

Sancţionarea încălcării politicilor site-ului comunitate-cfro.ro se face prin suspendarea accesului Utilizatorului la anumite pagini, secţiuni sau a întregului site.

Platforma colectează automat anumite date de identificare, cum ar fi, dar nelimitat la: adresa IP a calculatorului Utilizatorului, UserAgent-ul browserului utilizat, sistemul de operare, browserul și versiunea acestuia, dar și eventuale extensii instalate în browser.

Aceste date sunt folosite pentru crearea statisticilor Platformei, în scopul protejării acesteia de eventualele fraude şi pentru identificarea persoanelor care fraudează.

 1. Notificări

Notificările din partea Utilizatorului către Platformă se vor face prin e-mail la adresa office@cfro.ro.  Notificările din partea Platformei către Utilizatori se vor face prin e-mail la adresa aferentă contului Utilizatorului/Partenerului. Orice notificare trimisă prin e-mail se consideră primită de cealaltă parte în ziua imediat următoare zilei în care a fost trimis e-mailul.

 1. Publicitate

Publicitatea comercială în cadrul Platformei poate fi realizată doar cu acordul prealabil scris al deținătorului CFRO.

Pentru orice formă de promovare prin intermediul Platformei ne puteti contacta la adresa de e-mail office@cfro.ro . În raport de nevoile dvs. de promovare și de bugetul disponibil, vă putem ajuta să alegeți cea mai eficientă variantă de promovare prin intermediul Platformei comunitate-cfro.ro

 1. Forță majoră

Nicio parte nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la timp şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial, a oricăreia din obligaţiile ce îi revin în baza termenilor și condițiilor dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment de forţă majoră, așa cum este definită ea de către legea română, cu condiția dovedirii evenimentului de forță majoră în termen de 15 zile calendaristice de la producere cu certificat de forță majoră emis de organismele abilitate.

Partea care invocă un eveniment de forţă majoră este obligată să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi producerea acestuia în termen de maxim 5 zile calendaristice de la producere şi să ia măsurile care se cuvin în vederea limitării consecinţelor respectivului eveniment.

 1. Jurisdicția și legea aplicabilă

Orice litigiu cu privire la Platforma, la prezenta notificare legală sau decurgând din, sau în legatură cu achiziția de produse și/sau servicii prin intermediul site-ului www.comunitate-cfro.ro va fi soluționat de instanța de judecată material competentă de la sediul CFRO, legea aplicabilă fiind legea română indiferent de parți sau circumstante. 

Termenii și Condițiile se completează cu prevederile Codului Civil şi ale altor acte normative care reglementează raporturile juridice dintre profesionişti şi care, eventual, ar deveni incidente în raporturile de faţa.

Utilizarea site-ului www.comunitate-cfro.ro  înseamnă acordul dumneavoastră expres la aplicarea prezentei clauze jurisdictionale. În cazul în care una dintre dispozițiile acestei notificări legale va fi declarată ilegala, nulă sau neaplicabilă oricare ar fi motivul, aceasta va fi considerată ca nefăcând parte din acestă notificare legală și nu va afecta validitatea și nici aplicarea celorlalte dispoziții.

 1. Feedback

Feedback-ul Utilizatorului este foarte important pentru noi și îl asteptăm telefonic la +40 749 999 921 sau pe email: office@cfro.ro

Utilizatorul va primi un răspuns oficial în maxim 48 de ore lucrătoare de la primirea de către CFRO a feedback-ului Utilizatorului.

 1. Confidențialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția informatiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a CFRO, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale. CFRO se angajează să nu dezvaluie nicio informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. CFRO nu va transmite niciunui terț datele dumneavoastră personale introduse pe site conform acestor Termeni și Condiții.

Informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se găsesc în Politica de confidențialitate.

 1. Cookie-uri

Informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se găsesc în Politica de cookie-uri.

 1. Dispoziții finale

 În cazul în care, din indiferent ce motiv, orice clauză din acești termeni și condiții se va dovedi nulă, inaplicabilă sau nevalabilă, ea va fi înlocuită cu o clauză validă, cât mai aproape ca sens de clauza inițială.

Nevalabilitatea/ineficacitatea unei clauze/prevederi din acești termeni și condiții nu va afecta valabilitatea/aplicabilitatea celorlalte clauze/prevederi, care vor continua să se aplice nemodificate.